FINANCIMI

soutenir l'amitié franco-albanaise

Shoqata 4 Ngjyrat bazohet tek një financim në dy nivele.

Burimet tona janë të larmishme, gjë që garanton lirinë tonë të veprimit.

Së pari, shoqata jonë financohet përmes dhurimeve nga donatorët tanë të cilët përfaqësojnë 90% të burimeve tona. Këta donatorë mund të jenë kompani, fondacione ose individë. Përveç kësaj, 10% e mbetur vjen nga kontributet e anëtarëve tanë që mundësojnë financimin e veprimtarisë së përgjithshme të shoqatës.  

Të gjitha burimet përdoren për mbështetjen e projekteve në fushat tona të veprimit: arsim, kulturë, shëndetësi dhe zhvillim ekonomik.

Në këtë mënyrë donatorët tanë bëhen bashkë-aktorë të vërtetë të misioneve që ne ndërmarrim.