• Shëndetësia

Shëndetësia është një fushë që mbulon dy dimensione të 4 Ngjyrave. Së pari, ne i përqendrojmë përpjekjet tona në luftën kundër sëmundjeve të rralla. Ne ndihmojmë gjithashtu në avancimin e kërkimeve shkencore për të ofruar zgjidhje efektive dhe trajtime për këto sëmundje, me qëllim të përparimit të njohurive franceze dhe shqiptare mbi këto tema shëndetësore.

Falë mbështetjes së donatorëve tanë, ne gjithashtu ofrojmë shërbime, pajisje dhe ndihmë për infrastrukturën shëndetësore dhe për njerëzit që kanë nevojë më së shumti.

Në fushën e shëndetësisë, ne veprojmë:

  • ndihmojnë në financimin e trajtimit të njerëzve me sëmundje të rralla, dhe përkujdesjen e tyre në institucionet e duhura mjekësore
  • nxitjen e kërkimit shkencore mjekësor përmes partneritetit universitar, financimit të tezave, në vendet frankofone dhe hapësirën shqiptare.

Veprimtaria jonë në fushën e shëndetësisë…

Zbuloni të gjithë punën e kryer nga 4 Ngjyrat!

© Copyright - Les 4 Couleurs