• Zhvillimi Ekonomik

Ne investojmë gjithashtu në zhvillimin ekonomik. Qëllimi ynë është të inkurajojmë shkëmbimet midis investitorëve dhe sipërmarrësve frankofonë dhe shqiptarë për të krijuar lidhje të ngushta mes tyre. Ne mbështesim në mënyrë specifike zhvillimin e turizmit: në të vërtetë, ne besojmë fuqishëm në potencialin turistik të rajoneve shqiptare. Për këtë arsye, nëpërmjet përkrahjes të veçantë për zhvillimin e turizmit, ne duam të përmirësojmë edhe më tej shkëmbimet ndërkulturore.

Në këtë kontekst, ne ndihmojmë kontaktet midis sipërmarrësve, investitorëve dhe institucioneve vendore.

Objektivi ynë në lidhje me zhvillimi ekonomik reflektohet në veprimet e mëposhtme:

  • duke nxitur kontaktin e investitorëvë frankofonë me autoritetet lokale dhe komunitetet në vendet shqipfolëse (Shqipëri, Kosovë, etj) dhe anasjelltas
  • duke mbështetur zhvillimin ose/dhe restaurimin e infrastrukturës kulturore për të lehtësuar nxitjen e shkëmbimit ndër-kulturor mes frankofonëve dhe shqiptarëve

Të gjitha projektet tonë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe turizmit…

Mësoni më shumë mbi të gjitha projektet e mbështetura nga 4 Ngjyrat!

© Copyright - Les 4 Couleurs